Zijn advocaten in gevaar door uitspraken Plooy?

Officier van justitie Koos Plooy zegt dat een advocaat hem tipte over liquidatieplannen tegen hem. Bracht hij daarmee advocaten in levensgevaar?

,,Ik ben het niet,'' zegt advocaat Jan Boone. Een advocaat zou de Amsterdamse officier van justitie Koos Plooy op 1 augustus vorig jaar persoonlijk zijn gaan waarschuwen dat er plannen waren hem te liquideren. Het zou gaan om Albanazen met raketwerpers. Plooy zegt dat in een interview met Paul Rosenmöller dat vanavond wordt uitgezonden.

Door alleen al de beroepsgroep aan te duiden waaruit de tip afkomstig is, brengt hij die beroepsgroep of in elk geval een aantal leden daarvan is levensgevaar. Deken Jeroen Brouwer van de Orde van Advocaten zegt het zo: ,,Het is de vraag of het van wijsheid getuigt de tipgever duidelijker te indentificeren.'' Jan Boone zegt het anders: ,,Of Plooy is gek geworden en hangt een kletsverhaal op. Of het is waar dat een advocaat hem tipte, en dan is het schandalig dat hij dat bekend maakt.''

In het criminele milieu zingen een paar namen van advocaten rond, zegt Boone. Namen van advocaten die de tipgever zouden kunnen zijn, maar ook de namen van advocaten die de inmiddels beruchte onbekende kroongetuige in de Plooy-zaak zouden vertegenwoordigen. Die kroongetuige meldde zich half januari bij justitie omdat hij informatie had over waar de bedreiging vandaan zou komen. Boone: ,,En in ons milieu zijn halve waarheden gevaarlijk.''

Zo'n `halve waarheid' is dat een cliënt van Boone de man achter de bedreiging zou zijn: Sreten J., bijgenaamd Jotsa, thans gedetineerd in de extra beveiligde inrichting (EBI) in Rotterdam. Boone: ,,Plooy suggereert nu weer dat mijn cliënt erbij betrokken is. Maar dat is godsonmogelijk, de man zit zo afgeschermd in de EBI, die kan geen kant op.''

Overigens heeft Boone Plooy wel een keer gewaarschuwd. Maar dat betrof de veiligheid van zijn cliënt zelf, toen hij zou worden overgebracht naar de EBI. ,,Hij wilde niet per helicopter worden vervoerd, omdat hij bang was uit de lucht te worden geschoten. Dat heb ik Plooy vis-a-vis verteld. Het lijkt wel of er nu met die elementen een heel ander verhaal wordt gefabuleerd.''

De vraag of Plooy inderdaad een of meerdere advocaten in gevaar heeft gebracht, wordt binnen justitie als een hete aardappel heen en weer geschoven. Het college van procureurs-generaal heeft Plooy ,,de mogelijkheid niet willen onthouden om met zijn verhaal naar buiten te treden'', zegt een woordvoerder. Maar inhoudelijk is men daar niet op de hoogte van zijn uitlatingen. ,,Dat is principieel een zaak van de Amsterdamse hoofdofficier van justitie.'' Het landelijk parket van het openbaar ministerie, verantwoordelijk voor het onderzoek naar de kroongetuige wil ,,geen enkele reactie'' geven op de vraag of advocaten zich zorgen moeten maken. ,,Daar geef ik geen antwoord op. Plooy werkt niet bij ons'', aldus een woordvoerder. Binnenkort is dat wel het geval. Plooy zal zich bij het landelijk parket opnieuw gaan bezighouden met georganiseerde zware criminaliteit.

Het openbaar ministerie in Amsterdam verwijst naar Plooy zelf. ,,Hij heeft daarin zijn eigen afweging gemaakt. Het was geen onverwachte vraag en hij heeft ervoor gekozen om die te beantwoorden'', aldus een woordvoerder. ,,We wilden hem in de gelegenheid stellen om zijn verhaal na een jaar van commotie naar buiten te brengen. Bovendien is al eerder in de publiciteit geweest dat Plooy getipt was door een advocaat.''

Al eerder was via een uitgelekte mail van hoofdofficier De Wit duidelijk geworden dat het Amsterdamse openbaar ministerie zeer teleurgesteld was in de opstelling van de top van het OM, het college van procureurs-generaal. Het college wees een `deal' met een kroongetuige af omdat hij te onbetrouwbaar zou zijn. Plooy erkent ook dat hij teleurgesteld is in het college. Maar hij voelt zich niet gehinderd in zijn werk, zegt hij tegen Rosenmüller: ,,Ik ben niet werkzaam voor het college, maar voor de samenleving.''

Boone is ervan overtuigd dat Sreten J. nog steeds de belangrijkste verdachte is van het Amsterdamse OM. ,,En ze doen alles om hem erbij te halen. Zélfs als dat koste gaat van advocaten. Ze handelen onbetrouwbaar. En zeer on-Hollands'.

Spraakmakende Zaken wordt door de Ikon uitgezonden vanavond om 21.45 op Ned. 1.