VS roepen reservisten weer op

Voor de eerste keer sinds de Eerste Golfoorlog en de derde keer sinds de oorlog in Vietnam gaat het Amerikaanse leger ten minste 5.600 gepensioneerde of afgezwaaide militairen gedwongen oproepen voor uitzending naar Afghanistan of Irak.

De militairen zijn allen afkomstig uit een onderdeel dat zich het Individual Ready Reserve noemt, bestaande uit 111.000 militairen die tot acht jaar na hun vrijwillige dienstplicht oproepbaar blijven. Volgens het leger zullen de reservisten worden ingezet ter aanvulling van een tekort aan specifieke functies. Het zou vooral gaan om civiel personeel, inlichtingenspecialisten, militaire politie, vrachtwagenmonteurs, koks en medisch personeel.

Het aanboren van die specifieke groep reservisten bevestigt de kritiek van het Amerikaanse Congres, dat heeft gezegd dat door de oorlog in Irak en Afghanistan de troepenbezetting een verantwoord maximum heeft bereikt. Of met andere woorden, Irak dwingt tot meer troepen, terwijl de Amerikaanse militaire aanwezigheid elders in de wereld ook niet mag worden vergeten.

De Senaat heeft daarom eerder deze maand overweldigend voor de structurele uitbreiding van het leger met 20.000 manschappen gestemd. Volgens Democraten én Republikeinen dwingen de internationale verhoudingen tot die uitbreiding. De Democratische senator Jack Reed, een van de belangrijkste voorstanders van een groter leger, noemde het optrommelen van militairen die hun taken hoog en breed hebben vervuld hét bewijs dat ,,de inschatting van de regering van het aantal militairen die nodig zijn voor de bezetting van Irak, de oorlog tegen de terreur en het instandhouden van de internationale militaire verlichtingen, volkomen te kort schiet''.

De Democratische presidentskandidaat John Kerry noemde de onvrijwillige oproep het resultaat van ,,het diplomatieke falen van de regering-Bush om echte internationale hulp voor Irak te krijgen''. Hij sprak, evenal veel andere critici van `dienstplicht via de achterdeur' , waarbij een als ,,heel normaal'' gepresenteerde oproep feitelijk een stap in de richting van herinvoering van de dienstplicht is. Die plicht werd dertig jaar geleden, na afloop van de oorlog in Vietnam, afgeschaft.