Tachtig keer met hand over het hart

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) heeft sinds januari tachtig asielzoekers (,,schrijnende gevallen'') een verblijfsvergunning gegeven. Dit zei ze gisteren in de Tweede Kamer.

Deze mensen maken deel uit van de 26.000 asielzoekers die onder de oude regeling vallen. Eerder gaf Verdonk 220 mensen uit deze groep vanwege hun schrijnende situatie toestemming om te blijven.

Sinds Verdonk op 21 juni de verhoogde subsidie bij vrijwillige terugkeer instelde, zijn 21 asielzoekers met extra subsidie teruggekeerd. Nog 34 wachten op een vlucht. Zij krijgen per persoon bijna 2.300 euro mee. De premie geldt alleen voor mensen die binnen de oude regeling vallen. De faciliteit zal 9 miljoen euro kosten. Het geld komt uit het budget voor Ontwikkelingssamenwerking. Volgens Verdonk is dat logisch. ,,Een meer op de leest geschoeide ontwikkelingssamenwerking bestaat niet'', lichtte ze toe. Het blijft voor Justitie moeilijk om te controleren of deze mensen niet illegaal terugkeren.

Het uitzetcentrum in Vlagtwedde, in Groningen, gaat medio juli open. Ondanks de afwijzingen van onder andere de gemeenten Hilversum en Laren, wil Verdonk nog twee centra realiseren. Het uitzettingsbeleid is door de problemen met de gemeenten nog niet vertraagd. Van de 26.000 asielzoekers zijn er inmiddels 4.800 uitgeprocedeerd. Zij krijgen de kans vrijwillig te vertrekken, maar riskeren gedwongen uitzetting.

De Tweede Kamer wilde van Verdonk weten hoe zij ,,schrijnende gevallen'' beoordeelt. Verder dan een verklaring over een ,,uniek samenspel van factoren voor het individu'' kwam zij echter niet. De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en de vreemdelingenpolitie beoordelen alle gevallen en brengen de schrijnende onder haar aandacht. Verdonk neemt daarna het besluit.