Serviërs in Bosnië zwaar gestraft

Bosnië-bestuurder Paddy Ashdown straft de regering van de Servische Republiek in Bosnië, omdat ze blijft weigeren samen te werken met het Joegoslavië-tribunaal en ex-leider Radovan Karadzic niet oppakt.

Als gevolg van die weigering liet de NAVO tijdens de top in Istanbul Bosnië niet toe tot Partnership for Peace, het `voorportaal' tot de NAVO. Ashdown bestempelde die toelating als zijn belangrijkste doel in Bosnië. ,,Daarom wil ik maatregelen nemen om de invloed te beperken van diegenen die obstakels opwerpen voor de vooruitgang van het land.'' Hij ontsloeg vandaag de voorzitter van het parlement in Banja Luka, Dragan Kalinic, ooit een nauw medewerker van Karadzic, minister van Binnenlandse Zaken Zoran Djeric en 59 andere hoge functionarissen in de Servische Republiek.

De president van de Servische Republiek, Dragan Cavic, gaf gisteren toe dat zijn entiteit ,,bepaalde problemen'' heeft op het gebied van samenwerking met het tribunaal, maar hij zei erbij dat zijn regering ,,het laatste anderhalf jaar meer heeft gedaan dan alle voorgaande regeringen bij elkaar''. Hij noemde de bewering dat de Servische Republiek onvoldoende met het tribunaal samenwerkt ,,niet helemaal waar''. Het ,,sterke operationele werk'' van zijn ministerie van Binnenlandse Zaken bij het opsporen en aanhouden van oorlogsmisdadigers biedt volgens hem een heel ander beeld. Overigens hebben de Bosnische Serviërs nog nooit een door het tribunaal gezochte oorlogsmisdadiger aangehouden.

Als Bosnië wordt gestraft wegens gebrek aan samenwerking met het tribunaal is de Servische Republiek volgens Cavic niet de enige schuldige. Hij waarschuwde dat ,,elke sanctie contraproductief zal zijn'', omdat ,,sancties mensen niet aanmoedigen de werkelijkheid en de echte problemen onder ogen te zien''. Verder beklaagde hij zich over de toelating van Kroatië tot Partnership for Peace; toen Kroatië werd toegelaten, aldus de president, had het ,,veel grotere verplichtingen aan het tribunaal dan Bosnië nu''.

De voorzitter van het Bosnische staatspresidium, Sulejman Tihic, zei gisteren in Istanbul, waar hij de NAVO-top bijwoonde, dat ,,beslissende maatregelen'' moeten worden genomen tegen diegenen die verantwoordelijk zijn voor de gebrekkige samenwerking met het tribunaal. ,,Ons land en onze burgers kunnen nooit meer gijzelaars zijn van obstructie door wie dan ook'', aldus Tihic.

Ook Servië dreigt te worden bestraft. Carla Del Ponte, hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal, vroeg gisteren de Veiligheidsraad om sancties tegen de unie Servië-Montenegro, omdat ze niet meewerkt met het tribunaal. Het tribunaal zegt dat Servië sinds de parlementsverkiezingen van december ,,practisch is opgehouden met het tribunaal samen te werken''.

Volgens Del Ponte wonen vijftien tot twintig belangrijke aangeklaagde Serviërs ongehinderd in Servië of Montenegro of komen ze er regelmatig op bezoek.