Scholieren drinken meer en vroeger

Het alcoholgebruik onder scholieren jonger dan 15 jaar is de afgelopen vier jaar toegenomen. Vooral meisjes zijn meer gaan drinken.

Voor het eerst sinds 1984 zeggen net zoveel meisjes als jongens recentelijk dronken te zijn geweest. Tweederde van de twaalfjarige meisjes zegt ooit alcohol te hebben gedronken, bijna twee keer zoveel als in 1999.

Dit blijkt uit een onderzoek naar drinken, drugsgebruik en gokken dat het Trimbos Instituut hield onder 10.000 scholieren tussen de 10 en 18 jaar. Het onderzoek wordt sinds 1984 om de vier jaar gehouden. Veel jongeren mogen van hun ouders thuis alcohol drinken. Van de 12-jarigen zegt bijna de helft, 46 procent, dat hun ouders geen bezwaar maken als ze thuis alcohol zouden willen drinken. Het percentage meisjes dat in de maand voor de peiling dronken is geweest, is voor het eerst sinds 1988 even hoog als het percentage jongens: 21 procent.

Wel is er bij jongens en meisjes verschil in drankgebruik. Jongens drinken meer en vaker dan meisjes. Ruim 40 procent van de jongens die in het weekend drinken, gebruikt meer dan vijf glazen per avond de helft van hen zelfs elf glazen of meer. Jongeren met een lager opleidingsniveau drinken meer. Scholieren met een Nederlandse achtergrond het meest en scholieren met een Marokkaanse achtergrond het minst.

De stijging van het alcoholgebruik komt volgens het Trimbos Instituut onder meer door de populaire mixdrankjes.

Scholieren roken minder. Ook hier geldt: hoe lager het schooltype, hoe hoger het aantal rokers. Opnieuw zijn het vooral de scholieren met een Nederlandse achtergrond die meer roken dan leeftijdgenoten met een Marokkaanse achtergrond.

Het cannabisgebruik is sinds 1999 gestabiliseerd. Het xtc-, cocaïne-, amfetamine- en paddogebruik lijkt verder te dalen. Gokken (11 procent) is gestabiliseerd.