Rechter: Cresson is niet schuldig aan malversaties

De rechtbank in Brussel heeft de Franse ex-premier Edith Cresson vanmorgen wegens gebrek aan bewijs ontslagen van rechtsvervolging voor vermeende fraude met declaraties van reiskosten uit de periode dat zij lid was van de Europese Commissie (1995-1999). Cresson vormde destijds het middelpunt van beschuldigingen over vriendjespolitiek en mismanagement, die de voltallige Europese Commissie in 1999 noopten voortijdig op te stappen. Het oordeel van de rechtbank is coform het voorstel van het openbaar ministerie. ,,Er is geen bewijs. Dit is een politieke en geen criminele zaak'', concludeerde openbaar aanklager Marianne Thomas begin deze week.