Muziekvakbonden vragen Kamer om goed onderzoek

De vakbonden FNV Kiem en Ntb vragen de Tweede Kamer geen overhaaste beslissingen te nemen over de bezuinigingen op het Muziekcentrum van de Omroep en de mogelijke opheffing van het Radio Symfonie Orkest. In een brief stellen zij voor drie maanden de tijd te nemen voor een gedegen onderzoek naar alternatieve bezuinigings- en efficiencymogelijkheden bij de orkesten. Staatssecretaris M. van der Laan (Cultuur) liet de Kamer maandag weten dat alle alternatieven voor haar voorstel het Radio Symfonie Orkest op te heffen geen steun hebben of onvoldoende bezuiniging opleveren. NPS, AVRO en TROS schreven de Kamer gisteren dat hun voorstellen voor een fusie tussen Radio Symfonie Orkest en Radio Kamerorkest wel degelijk de vereiste 5,6 miljoen oplevert, ook als wordt afgezien van parttime-contracten.