Marktfundamentalisme

Het artikel `Behoed de zorg voor marktfundamentalisme' door Agnes Kant, André den Exter en Martin Buijsen (Opiniepagina, 24 juni), lijkt een goed voorbeeld van ondoordachte retoriek tegen liberalisering.

In zeven stellingen wordt getracht aan te tonen dat de introductie van meer marktwerking alleen maar tot problemen zal leiden. Dit is verre van juist.

De marktwerking die in de zorgsector geïntroduceerd wordt heeft voornamelijk betrekking op de zorginkoopmarkt (tussen verzekeraars en aanbieders). De patiënt is hierbij betrokken via zijn verzekeraar.

De patiënt is geen middel om een doel te bereiken, het is juist het doel om de patiënt te behagen. Deze is namelijk klant voor aanbieders en verzekeraars en kiezer voor de politiek. De zeven stellingen zijn daardoor ofwel onjuist ofwel zijn er binnen het kader van marktwerking adequate oplossingen te vinden.

Wat schetst verder mijn verbazing? In de laatste alinea van het artikel van Kant, Den Exter en Buijsen komt naar voren wat belangrijk is voor de verbetering van de gezondheidszorg: het initiatief overlaten aan mensen op de werkvloer en het vergelijken van zorgaanbieders op kwaliteit, efficiency en werkwijze. Dit zijn bij uitstek zaken die door meer vrijheid én meer marktwerking bevorderd worden.

Door het toelaten van een winstprikkel zal het nemen van initiatief beloond worden. De efficiency zal toenemen door het loslaten van vaste prijzen en verhoogde toetreding van zelfstandige behandelcentra; concurrentie staat centraal. Dit geldt ook voor de kwaliteit (relationeel en medisch), die in de toekomst op basis van kwaliteitsindicatoren met elkaar vergeleken zal worden en op basis waarvan een aanbieder gekozen kan worden door zowel verzekeraar als patiënt.

Het begrip `werkwijze' klinkt voor mij als econoom als een begrip waarvan men zelf de inhoud niet precies kent.

Het geheel leidt tot een positief oordeel ten aanzien van marktwerking. Daarnaast heeft het verleden uitgewezen dat aanbodsturing door de overheid de huidige problemen eerder heeft veroorzaakt dan opgelost.

    • Marcel Vorage