Kabinet blijft bij tijdelijk verbod op klonen stamcellen

Het kabinet wil dat er eerst meer onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden die menselijke stamcellen kunnen bieden bij de aanpak van aandoeningen zoals Parkinson of bij defecte organen. Pas daarna wordt bekeken of het huidige, tijdelijke verbod op `therapeutisch' klonen kan worden opgeheven dan wel moet worden omgezet in een definitief verbod, zo schrijft staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer in een reactie op twee adviezen van de Gezondheidsraad over het gebruik van stamcellen. Ook blijft het kabinet erbij dat embryonale of foetale stamcellen van bij reageerbuisbevruchting resterende embryo's en van bij abortus vrijkomende foetussen voor onderzoek mogen worden gebruikt. Het produceren van embryo's alleen voor het doen van onderzoek blijft echter verboden. Omdat er voorlopig nog geen sprake kan zijn van klinisch onderzoek (op mensen) met stamcellen is het ook niet nodig nu al nadere eisen te stellen aan de opslag van navelstrengbloed, aldus Ross.