`José Barroso, aangenaam'

Veel kritische artikelen en opmerkingen gingen aan zijn benoeming vooraf. Kleurloos, humorloos, visieloos waren daarbij de trefwoorden. Maar de verzamelde pers in Brussel moest gisteravond toegeven: het eerste optreden van de kort daarvoor door de regeringsleiders van de Europese Unie officieel benoemde nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Durão Barroso ten overstaan van de Brusselse correspondenten viel alleszins mee. Niet dat de beoogde voorzitter van de Commissie veel inhoudelijks te vertellen had, dat voorrecht zou het Europees Parlement volgende maand krijgen. Maar het was vooral de ontspannen toon en presentatie die opvielen.

Eerste pluspunt: de soepel van het Portugees, naar het Engels, Spaans en Frans heen en weer schakelende Barroso was in al die talen ook te verstaan. Een hele verbetering bij het gemompel van zijn voorganger Romano Prodi. Voorts toonde hij zich als iemand die bereid is risico's te nemen. Op de vraag of hij bang is voor de kritiek uit het Europees Parlement antwoordde hij laconiek dat bij de stemming over zijn benoeming, volgende maand, de helft plus één voldoende is.

En over zichzelf: misschien was het geluk dat hij reeds op zijn 29-ste staatssecretaris van Binnenlandse Zaken werd. Om daar direct aan toe te voegen dat Europa wel wat geluk kon gebruiken.

Hoe hij genoemd wilde worden vroeg een tv-journalist, die hem voorhield dat zijn volledige naam wat aan de lange kant is. José Manuel was voldoende, antwoordde hij. Hoewel, dat Manuel kon er eigenlijk ook nog wel af. Men moest zich maar niet al te veel storen aan de Portugese gewoonte om met dubbele achternamen te werken. ,,José Barroso, aangenaam kennis te maken.''

De 48-jarige premier van Portugal werd gisteren door zijn 24 collega's van de lidstaten van de Europese Unie unaniem verkozen tot voorzitter van de Europese Commissie als opvolger van de Italiaan Prodi.

Het nieuwe dagelijks bestuur van de Europese Unie treedt per 1 november aan. Barroso ontkende gisteren dat er aan landen nu reeds toezeggingen zijn gedaan voor bepaalde commissarisposten in ruil voor hun steun aan hem.

De Ierse premier Bertie Ahern, die momenteel als voorzitter van de Europese Unie fungeert, zei gisteren dat Barroso over de kwaliteiten beschikt die een sterke en onafhankelijke Europese Commissie op dit moment nodig heeft.