Geen akkoord over staalsubsidies

De 37 belangrijkste staalproducerende landen zijn er niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over een beperking van de overheidssubsidies aan de staalindustrie. Het formele overleg wordt volgend jaar hervat, aldus de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gisteren. De grootste onenigheid was er over het toestaan van subsidies voor onderzoek en ontwikkeling.