`Extremistische' scholen dicht

De Jemenitische regering, die in een permanente strijd met moslimextremisten is gewikkeld, heeft gisteren in verband daarmee hervorming van het onderwijssysteem en onmiddellijke sluiting van zonder vergunning opererende scholen aangekondigd. In de desbetreffende regeringsverklaring werd gewelddadig extremisme in direct verband gebracht met ,,bepaalde leerplannen die afwijkende en vreemde ideologieën propageren'' en die op ongeregistreerde religieuze scholen van kracht zijn. Er zijn honderden van dergelijke scholen in Jemen. Meer in het algemeen onderstreepte de regering de noodzaak van een ,,volledige herziening'' van het islamitisch onderwijs ,,om gematigdheid in de islam en nationale eenheid te verwezenlijken en veiligheid en stabiliteit te versterken''.