EU-grondwet in Rome getekend

Het grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie, waarover de EU-regeringsleiders half juni in Brussel overeenstemming bereikten, wordt in november in Rome ondertekend. Traditioneel worden EU-verdragen ondertekend in de stad waar de finale onderhandelingen plaatshebben, maar Italië legde met succes een claim op de ceremonie van november. In Rome werd in 1957 het oprichtingsverdrag gesloten van de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de EU.