De Geus: korting op WAO bij te hoog loon tijdens ziekte

Zieke werknemers die in hun tweede ziektejaar meer uitbetaald krijgen dan 70 procent van hun loon, krijgen als ze daarna in de WAO komen slechts 70 procent van het minimumloon als uitkering. Werkgevers die meewerken aan deze zogenoemde bovenwettelijke uitkering in het tweede ziektejaar, worden verplicht het loon van hun zieke werknemers langer door te betalen.

Dat heeft minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) gisteren bekendgemaakt. Met de maatregelen wil De Geus voorkomen dat werknemers in het tweede ziektejaar meer loon krijgen dan het kabinet wil. Afgesproken was dat werknemers in dat tweede jaar 70 procent van hun laatstverdiende loon zouden krijgen. In het eerste ziektejaar mag wel 100 procent van het loon uitbetaald worden. Het kabinet vindt die inkomensachteruitgang nodig zodat de zieke werknemers financieel geprikkeld worden weer aan het werk te gaan.

Sinds de invoering op 1 januari 2004 van de zogenoemde loondoorbetalingsverplichting in het tweede ziektejaar worden werkgevers verplicht bij ziekte van hun werknemers ook in het tweede jaar loon door te betalen. Pas daarna komen werknemers in aanmerking voor een WAO-uitkering.

De vakbonden lieten vorige week vrijdag weten de afspraak over de doorbetaling in het tweede ziektejaar, zoals gemaakt in het Najaarsakkoord, als ongeldig te beschouwen nu het kabinet niet bereid is tot een compromis over VUT en prepensioenen. Met de gisteren aangekondigde maatregel perkt De Geus de onderhandelingsruimte voor CAO's tussen werkgevers en werknemers nog verder in. Eerder al kondigde het kabinet aan CAO's die in tegenstelling tot de afspraak een loonstijging laten zien niet meer algemeen verbindend te verklaren.

De minister sprak vandaag met de Kamer ook over de nieuwe criteria voor arbeidsongeschiktheid, die de minister eind april heeft vastgesteld. Het besluit betekent dat mensen sneller in staat worden geacht te kunnen werken. Vroeger was dat als er dertig arbeidsplaatsen in drie geschikte functies in het computersysteem van de arbeidsdeskundige zijn opgenomen, nu hoeven dat er voor iedere functie nog maar drie te zijn. Daarnaast mag het ontbreken van algemene basisvaardigheden zoals beheersing van de Nederlandse taal en basiscomputervaardigheden niet leiden tot een WAO-uitkering.