Coalitie besprak openbreken van regeerakkoord

Het CDA heeft vorige week coalitiepartners VVD en D66 voorgesteld af te zien van de hervorming van het kiesstelsel. In ruil voor deze aanpassing van het regeerakkoord waren zij bereid het raadplegend referendum te steunen.

Dat bevestigen bronnen in de partijen. VVD-fractieleider Van Aartsen en D66-leider Dittrich toonden zich tegenover CDA-fractieleider Verhagen bereid hierover nieuwe onderhandelingen in de coalitie te voeren.

De gesprekken zijn afgeketst omdat D66 als ruil instemming met een bindend correctief referendum zou eisen, in plaats van alleen een raadplegend referendum. Dat ging de andere partijen te ver.

De fractieleiders blijven wel praten over hervorming van het kiesstelsel. Een `lunchgesprek' vandaag tussen Verhagen, Van Aartsen en Dittrich, waarbij het kiesstelsel aan de orde zou komen, is om praktische redenen afgelast.

Het is voor het eerst dat naar buiten komt dat niet alleen de VVD, maar ook het CDA speelt met de gedachte af te zien van de omstreden hervorming van het kiesstelsel. Voor D66 was deze afspraak een harde voorwaarde om deel te nemen aan het kabinet.

Met name binnen de VVD ligt de hervorming van het kiesstelsel voor de Kamerverkiezingen in 2007 moeilijk. De partij is verdeeld over de voorstellen die minister De Graaf (Bestuurlijke Hervorming, D66) heeft gedaan om vanaf 2007 twee stemmen per kiezer in te voeren, waarvan een voor een districtsvertegenwoordigers.

Fractieleider Van Aartsen heeft meer tijd en extra overleg met de coalitiepartners gevraagd. Hij zei op een aan het kiesstelsel gewijde VVD-partijraad deze maand te hopen op ,,vruchtbaar overleg'' binnen de coalitie om een ,,parlementair rendez-vous'' in voorjaar 2005 te voorkomen.

Volgens de bronnen was het vorige week CDA-fractieleider Verhagen die het initiatief nam om herziening van de afspraken in het regeerakkoord te bespreken. Aanleiding was het voornemen van D66 in de Kamer akkoord te gaan met de grondswetsherziening die het bindende correctief referendum mogelijk maakt. De stemming werd na het initiatief van Verhagen een week aangehouden.

De Tweede Kamer wees gisteren het oorspronkelijke voorstel voor invoering van een correctief referendum alsnog af. D66 stemde voor, maar de vereiste tweederde meerderheid ontbrak, met verder alleen steun van SP, GroenLinks, PvdA, Groep-Lazrak en LPF.

Minister De Graaf maakte gisterem bekend vast te houden aan invoering van een gekozen burgemeester in 2006.

Burgemeesters pagina 2

    • Jos Verlaan
    • René Moerland