Bestrijding broeikaseffect is betaalbaar

De kosten van het door Nederland gewenste klimaatbeleid tot 2020 zijn betaalbaar en bedragen niet meer 0,2 tot 0,8 procent van het nationaal inkomen. Maar zonder emissiehandel wordt het duur.

Dat staat in een rapport van het Centraal Planbureau (CPB) en het Milieu- en Natuurplanbureau, een onderdeel van het RIVM, dat vandaag is gepresenteerd op een bijeenkomst in Maarssen.

Staatssecretaris Van Geel (Milieu) wil het Nederlandse EU-voorzitterschap aangrijpen om de internationale onderhandelingen over de reductie van broeikasgassen weer op gang te brengen. Van Geel wil dat landen op een VN-conferentie, eind dit jaar, afspreken dat zij in 2020 30 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Dat is zes keer méér dan in het zogenoemde Kyoto-verdrag voor de periode 2008-2012 mondiaal is afgesproken. Deze reductie is volgens Van Geel nodig om de mondiale temperatuurstijging op lange termijn onder de 2 graden Celsius te houden. Bij deze stijging vallen de gevolgen van klimaatverandering vermoedelijk mee.

Volgens de beide planbureaus hoeft reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 30 procent niet veel te kosten, maar dan moet de groep landen die meedoet niet beperkt blijven tot de industrielanden. Deelname van landen als China, India en Brazilië maakt de reductie voor Nederland goedkoper, doordat Nederland daar goedkoop emissierechten kan kopen en daarmee dure aanpassingen in eigen land voorkomt. Als deze landen niet meedoen met een mondiaal stelsel van emissiehandel, dan kunnen de kosten voor Nederland zes keer zo hoog uitvallen.

Volgens het Nederlandse bedrijfsleven is de doelstelling van Van Geel ,,niet realistisch'' en voor Nederland ,,onhaalbaar'', zo blijkt uit een rapport waarvoor meningen onder een aantal bedrijven zijn gepeild. Een reductie van 30 procent zou voor Nederland ook onhaalbaar zijn omdat Nederland het economisch minder goed doet dan andere landen.

Voorzitter Jacques Schraven van VNO-NCW liet zich gisteren in Het Financieele Dagblad negatief uit over Van Geels plannen. ,,Wanneer de staatssecretaris denkt mondiale steun te verkrijgen voor klimaatbeleid met een extreme doelstelling van min 30 procent in 2020, draagt hij het klimaatbeleid ten grave. Alle landen die relevant zijn voor het klimaatbeleid zullen dan direct afhaken'', aldus Schraven.