Zorgen over groei VS

Twee maanden van teleurstellende orders van duurzame gebruiksgoederen, een tegenvallende week van werkloosheidsuitkeringsaanvragen, een neerwaartse bijstelling van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is nog niet genoeg om aan te tonen dat de verwachtingen van de meeste analisten over de Amerikaanse economische groei te hoog zijn. Maar de cijfers roepen wel een paar serieuze vragen op.

De Verenigde Staten kennen zowel het meest onverantwoordelijke (macro-)economische beheer als de meest succesvolle binnenlandse economie van alle geïndustrialiseerde landen. De onverantwoordelijkheden manifesteren zich in een gigantisch tekort op de handelsbalans, een even groot tekort op de overheidsbegroting, het hoogste niveau aan persoonlijke leningen en een kortetermijnrente die zo'n 3 procent lager is dan het evenwichtsniveau. De successen komen tot uiting in een jaarlijkse groei van het bbp per hoofd van de bevolking die de afgelopen vijf jaar bijna 2 procent hoger was dan in Europa en Japan.

De groei is misschien niet helemaal te danken aan het onverantwoordelijke beheer, maar dat laatste heeft zeker geholpen. De last van het kapitaalaanbod is grotendeels op de schouders van buitenlanders terechtgekomen. De binnenlandse productie kan zeer productief zijn omdat er een vrijwel onbeperkt aanbod aan importgoederen is. En als een negatieve reële rente de oerinstincten in een op geleend geld draaiende economie niet wakker maakt, dan is er niets dat dat teweeg kan brengen.

Maar de formule is niet zonder gebreken. Een onverantwoord beheer leidt in het algemeen tot onevenwichtigheden en slechte besluiten, die de groei uiteindelijk kunnen dwarszitten. Als de fundamenten zwak zijn, kunnen er makkelijk scheurtjes ontstaan.

Dat is de reden dat de recente teleurstellingen serieus moeten worden genomen. Op dit moment lijkt het erop dat de dalende dollarkoers meer ontwrichtingen veroorzaakt dan kansen schept. Het economisch herstel in de VS heeft te weinig banen en te weinig exportgroei opgeleverd om veel vertrouwen in te boezemen.

De analisten zijn het erover eens dat de rentestijging met een kwart procent die naar verwachting morgen wordt bekendgemaakt, de Amerikaanse economie niet zal schaden. Maar zelfs de optimisten geven toe dat die economie veel geleend geld nodig heeft en financieel onevenwichtig is.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Edward Hadas