Wethouder Pronk 2

De combinatie van foto en onderschrift bij het artikel over Pronk getuigt, naar ik veronderstel onbedoeld, van een zeer groot cynisme. De foto toont de bekende molen van Lonjé, die tot voor enkele jaren, net buiten Bolsward, prachtig vrij in het landschap lag.

Door provinciale (en gemeentelijke) inzet ligt er nu een bedrijventerrein vlak achter: de landschappelijke waarde is grondig verpest. De werkelijkheid geeft dus zeker geen steun aan de blijheid bij de provincies over meer vrijheid bij ruimtelijke ordening. Integendeel. Het is nog maar de vraag of het terugtreden van de rijksoverheid wel zo heilvol zal zijn.

    • C Boonstra