Wethouder Pronk 1

Op 25 juni kopt NRC Handelsblad `Verlost van `nationale wethouder' Pronk'. Heerlijk moet het zijn om dat op te schrijven, vooral omdat het zo heerlijk wentelt in de waan van de dag. In mijn ervaring heeft Pronk een aantal zaken op de spits gedreven, laten zien dat de wetten die ruimtelijke ordening en milieuhygiëne regelen, ondeugdelijk zijn om hedendaagse problemen hanteerbaar te maken. Feitelijk is hij de wegbereider voor een grondige herziening van deze beleidsterreinen. De vraag is of de weg die nu gekozen wordt heilzaam is, of de sturende hand van een centrale overheid gemist kan worden.

Maar los daarvan heeft eenieder kunnen vaststellen dat de handhaving van de vele regels op het terrein van voedselveiligheid, ruimtelijke ordening en milieu onder Pronk eindelijk een smoel kreeg.

Het is voor mij meer een teken aan de wand dat juist nu de VROM-inspectie werkelijk haar tanden laat zien als gemeenten en provincies falen bij belangrijke eindtoetsen in de ruimtelijke ordeningsprocedures, de we-rule-this-country-partijen het gezag van deze instantie afbreken. Toeval?

    • Gijsbert Smit