Waal nog steeds een brug te ver

Na jaren van discussie lijkt Gelderland het eens te zijn over de aanleg van extra snelwegen. Maar de Kamer van Koophandel kondigt een tegenoffensief aan.

Minister Peijs (Verkeer) had het onlangs bij de opening van een Nijmeegse fietsbrug nog gezegd: op het ministerie ligt 257 miljoen euro klaar voor de aanleg van een nieuwe snelweg over de Waal. Maar zolang de regio het niet eens is over waar die weg precies moet lopen, blijft het geld op de plank liggen of vloeit weg naar een andere regio. ,,Over een paar maanden ben ik terug voor de Vierdaagse en dan wil ik weten wat het geworden is'', had Peijs duidelijk gemaakt.

Enkele weken voor de start van het wandelevenement lijkt de politiek in Gelderland het eindelijk eens te zijn. De provincie en de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen hebben gekozen voor verbreding van de A50 (tussen de knooppunten Ewijk en Valburg) en de aanleg van een tweede stadsbrug in Nijmegen om iets te doen aan het dichtslibben van de snelwegen in Midden-Gelderland.

De capaciteit van het wegennet is nu te beperkt. Het noord-zuidverkeer loopt via de brug in de A50 bij Ewijk of over de stadsbrug in Nijmegen. Maar als er op een van beide wegen een vrachtwagen schaart, zoals twee jaar geleden, dan ligt het verkeer in de halve provincie een dag stil.

Dat er met één (politieke) mond gepraat wordt, is een doorbraak in een regio die zichzelf wegens het jarenlange gekrakeel over dit onderwerp al tot Villa Kakelbont had gedoopt. Zelfs de milieubeweging staat nu achter de plannen, al zegt directeur V. Vintges van de Gelderse Milieufederatie met deze opstelling ,,zijn nek uit te steken'' richting achterban.

Maar van de door Peijs gevraagde eenheid is nog geen sprake. Bewonersorganisaties uit Nijmegen-West hebben al bezwaren geuit tegen de aanleg van een tweede stadsbrug. De ANWB gaat deze week 1.500 leden uit de regio naar hun mening vragen, om ook ,,gewone weggebruikers'' een stem te geven. Maar het felste verzet komt vooralsnog van de Kamer van Koophandel Centraal-Gelderland.

,,Zonder steun van het bedrijfsleven is er geen eenheid'', zegt voorzitter G. Keulen. In de wandelgangen van een congres waar de keuze van de provincies en gemeenten werd toegelicht, kondigde hij gisteren een tegenoffensief (,,roadshow'') aan. Keulen: ,,We gaan alles doen om te voorkomen dat dit onzalige idee wordt uitgevoerd. De haast waarmee dit compromis in elkaar is geflanst, is gênant.''

De Kamer van Koophandel wil dat de A73 wordt verlengd. Deze snelweg, westelijk van Nijmegen, zou via een tunnel de Waal moeten kruisen om daarna te worden aangesloten op de A15. Alle studies wijzen uit dat dit verkeerstechnisch de beste oplossing is.

Gedeputeerde M. van Haaren erkent dit, maar zegt ook rekening te moeten houden met twee andere belangrijke factoren: tijd en geld. Doortrekking van de A73 stuit waarschijnlijk op fel verzet van de milieubeweging, die eerder al met succes protesteerde tegen de aanleg van een groot transportcentrum (MTC) in de uiterwaarden van de Waal. Bovendien kost de aanleg van een tunnel 890 miljoen euro, ruim driehonderd miljoen euro meer dan verbreding van de A50 en de aanleg van een stadsbrug samen. En als er zoveel geld wordt uitgetrokken voor een tunnel, dan blijft er niets meer over voor het realiseren van twee andere wensen; doortrekking van de snelweg A15 richting Zevenaar en de aanpassing van het spoor in Arnhem, nodig vanwege de komst van de HSL.

,,Ik gun Arnhem een vierde perron, maar wat heeft dit met een snelweg over de Waal te maken'', vraagt directeur Keulen van de Kamer van Koophandel zich af. Keulen wil, voordat er een definitief besluit wordt genomen, de kosten van de verschillende varianten nog eens door laten rekenen, want voor hem staat nog lang niet vast dat een tunnel 890 miljoen euro moet kosten.

Onzin, reageert gedeputeerde Van Haaren. Het bedrag kan tien miljoen meer of minder zijn, maar in Nederland is nog nooit een tunnel aangelegd die niet duurder is uitgevallen dan begroot.

De komende maanden moet blijken of de gemeenteraden en provinciale staten zich achter de keuze van de colleges gaan opstellen.

Gedeputeerde Van Haaren (,,Het is nog geen gelopen koers'') blijft hameren op het belang van eenheid: ,,Als we de stellingen blijven betrekken, dan wordt het niets. De minister gebruikt onze onenigheid zelfs tegen ons. En geef haar eens ongelijk, dat ze dan niets doet.''

    • Martin Steenbeeke