Sms waarschuwt bij auto-ongeluk

Een elektronisch waarschuwingssysteem brengt hulpdiensten sneller op de plaats van het ongeval.

Minstens zeventig seconden zit er tussen de melding van een auto-ongeluk en het op pad kunnen sturen van de politie, ziekenauto of brandweer. De operator van de meldkamer heeft deze tijd nodig om na te gaan waar het ongeluk precies heeft plaatsgevonden, hoeveel auto's erbij betrokken zijn, hoe ernstig de situatie is en bijvoorbeeld of er brand is uitgebroken. Kostbare secondes, die niet alleen het verschil tussen leven en dood kunnen uitmaken, maar ook van invloed zijn op de ernst van de opgelopen letsels. ,,En vergeet niet dat er ook situaties zijn, dat de bestuurder helemaal geen alarm kan slaan, omdat hij bewusteloos is. Of dat hij niets kan uitleggen omdat het ongeluk gebeurt in een land waarvan de betrokkene de taal niet spreekt'', verduidelijkt Ad Geels van Capgemini, ,,vandaar dat de Europese Unie het E-merge project uitgevoerd heeft om elke auto van een elektronisch systeem te kunnen voorzien, dat in elk Europees land bij een ongeluk automatisch hulpdiensten kan inschakelen.'' Bij het initiatief zijn ruim achttien partijen uit zeven Europese landen betrokken, waaronder politie, autofabrikanten, hulpdiensten en verzekeringsmaatschappijen.

Dit E-merge systeem komt in actie als een auto een ongeval krijgt of als de bestuurder de SOS-knop van het systeem in de auto indrukt. Het systeem stuurt dan een elektronisch bericht in de vorm van een sms naar de alarmcentrale in het land waar de auto zich bevindt. Met behulp van informatie uit het Global Positioning System gps vertelt het sms'je waar de auto zich bevindt en wat de gegevens van de auto zijn, zoals de kleur, merk en kenteken. Maar het elektronisch bericht geeft ook informatie of de auto over de kop is geslagen en of bijvoorbeeld de airbag is uitgeklapt. ,,Er hebben proeven gelopen in vijf verschillende landen, waar drie automobielfabrikanten betrokken bij zijn'', aldus Geels, die projectleider van een van de deelprojecten bij E-merge is. ,,Door het indrukken van een knop simuleren we tijdens de proeven een ongeluk. Er hebben drie auto's door Europa gereden die voorzien waren van een E-merge systeem. Een aantal alarmcentrales in de deelnemende landen is aangepast om deze proeven uit te kunnen voeren. De operators in de alarmcentrales zijn laaiend enthousiast, vooral omdat zij meteen duidelijkheid krijgen over de locatie van het ongeluk, terwijl er bovendien een indicatie komt over de ernst van het gebeuren. Ook kan de operator extra informatie ontvangen over het aantal inzittenden of over de status van de auto.''

Dankzij de aanwezigheid van een mobiele telefoon in de auto kan de operator na binnenkomst van de elektronische melding ook direct contact opnemen met de bestuurder. Ook wanneer een automobilist niet zelf een ongeluk krijgt, kan het systeem van nut zijn. Bijvoorbeeld om door het indrukken van de SOS-knop de alarmdienst te waarschuwen, bij een ongeval van derden. ,,Een kind kan natuurlijk ook per ongeluk op die knop drukken, dat is bijna niet te voorkomen,'' aldus Geels, ,,maar het is nu al zo, dat er bij een ongeluk een stuk of twintig telefoontjes binnenkomen. Als er dus met het E-merge systeem slechts een enkele melding binnenkomt, kan je je inderdaad afvragen of er wel echt sprake is van een ongeluk.'' Het kastje zal als los gekocht systeem ongeveer zo'n 100 euro kosten, maar de verwachting is dat dit E-merge systeem een onderdeel zal vormen van de overige geïntegreerde systemen in de auto. De eerste E-merge systemen zullen rond 2006 op de Europese markt verkrijgbaar zijn.

    • Rijkert Knoppers