Prepensioen

Het bericht Nieuw stelsel voor prepensioen af (26 juni, pagina 25) meldt over de fiscale begunstiging van premies voor eerder stoppen met werken dat voor werknemers die op 31 december 2005 65 jaar of ouder zijn alles bij het oude blijft. Bedoeld zijn werknemers van 60 jaar of ouder.