Patstelling over de omroeporkesten

Staatssecretaris M. van der Laan (Cultuur) heeft de Tweede Kamer geen nieuw voorstel gedaan over mogelijke oplossingen voor de problemen bij de bezuinigingen van 5,5 tot 7,5 miljoen euro die zij wil doorvoeren op het Muziekcentrum van de Omroep (MCO). Een debat in de Tweede Kamer leidde vorige week tot afkeuring van haar voorstel het Radio Symfonie Orkest op te heffen. Over de haalbaarheid van andere bezuinigingsmogelijkheden ontstond grote verwarring. In een gisteravond laat verstuurde brief aan de Tweede Kamer zet Van der Laan alle problemen nog eens uiteen. Daaruit blijkt dat andere bezuinigingsvarianten te weinig opleveren of dat daarvoor binnen de omroep en het MCO geen of weinig draagvlak is. Bezuinigen op het Radio Filharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor, het Radio Kamerorkest en het Metropole Orkest levert weer grote artistieke bezwaren op. De staatssecretaris doet de Kamer geen voorstellen voor het vervolg van de discussie.

CDA-woordvoerder Atsma wil nu het debat heropenen en een motie indienen om het MCO, een enkele jaren geleden verzelfstandigde instelling, onder te brengen bij de Publieke Omroep en die verantwoordelijk te maken voor de invulling van de bezuinigingen op het MCO, zoals ook de Raad voor Cultuur heeft geadviseerd.

De Publieke Omroep, NPS, AVRO en TROS willen dat er zo snel mogelijk een bewindvoerder wordt aangesteld bij het Muziekcentrum van de Omroep, nu daar grote spanningen zijn ontstaan. De positie van Monica Damen, die interim-directeur is sinds het opstappen van directeur Ben Janssen, door haar collega's ter discussie gesteld. Musici van het Radio Symfonie Orkest spreken van `misstanden' op financieel en bestuurlijk gebied. Zo onderhandelt Edo de Waart, chef-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest, met de Publieke Omroep terwijl hij voor opheffing van het RSO is.