Nog geen besluit over vrije postmarkt

De Tweede Kamer heeft gisteren geen besluit genomen over de liberalisering van de postmarkt. De postvisie van minister Brinkhorst (Economische Zaken) bood voor de Kamer onvoldoende duidelijkheid om een datum voor de liberalisering vast te stellen.

Brinkhorst beloofde in september om de Kamer een uitgebreide analyse te sturen over de postmarkt in binnen- en buitenland. Op basis van die informatie wil de Kamer meer inzicht krijgen in het soort markt dat ontstaat na liberalisering, en de concurrentiepositie van TPG tegenover grote buitenlandse bedrijven daarin.

Daarnaast vonden de fracties Brinkhorsts visie op veel punten te vaag geformuleerd. De kwaliteit van de dienstverlening, het aantal postkantoren in dun bevolkte gebieden, de hoogte van de tarieven en de arbeidsvoorwaarden voor het postpersoneel zijn onderwerpen waarover de Kamer meer duidelijkheid wil hebben. Daarnaast moet Brinkhorst in zijn afweging over het tijdstip van liberalisering niet alleen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland betrekken, maar ook Frankrijk en België. Brinkhorst zei dit te zullen doen, maar liet in het midden of een te trage liberalisering in die landen van doorslaggevende betekenis zou zijn. Wel zei hij dat een ,,noodrem'' zou worden ingebouwd, in geval internationale ontwikkelingen anders mochten lopen dan voorzien. ,,U zit niet in een rijdende trein, met een minister die de macht over het stuur kwijt is'', probeerde Brinkhorst de Kamer gerust te stellen.

Hij wil eind 2005 een wetsvoorstel voor een nieuwe Postwet indienen. Dan zal ook gesproken worden over de precieze voorwaarden en de datum. Brinhorst streeft naar 2007, maar houdt de mogelijkheid open dat het 2009 wordt. VVD-Kamerlid Van Egerschot is ontevreden over het tempo. Zij wil zo snel mogelijk liberaliseren, bijna ongeacht de ontwikkelingen in het buitenland. Zij drong aan op het vervroegd vrijgeven van de klasse vanaf vijftig gram, maar kreeg daarvoor geen steun.

De postmarkt is al voor een groot deel geliberaliseerd. De zorgen over de marktverhoudingen noemde TPG-voorzitter Peter Bakker, aanwezig bij het debat, daarom ,,een theoretische discussie''. Onder het nog niet vrijgegeven deel (tot honderd gram) valt echter het briefverkeer, en dat is emotioneel het meest beladen.