Liberale waarden

Johan van Beek, historicus, stelt op de Opiniepagina van 21 juni dat de VVD ten prooi is gevallen aan ongegronde angsten, benepenheid en xenofobie. Typisch een historicus. Historici schrijven het beste over vroegere tijdvakken waaruit slechts weinig beschikbaar is.

Dat geeft veel ruimte voor fantasie en waarzeggerij. Van Beek trapt duidelijk in deze valkuil, want hij kijkt maar met één oog naar de realiteiten van de huidige tijd. Het is fantaseren en niet kijken, maar het is ook het ontkennen van angsten of bezorgdheid.

Er zijn geheel nieuwe fenomenen gaande die in de geschiedenis hun weerga niet hebben gehad en waarvoor oplossingen uit het verleden niet steeds effectief zullen zijn of destructief zijn.

Er is fundamentalisme gepaard met terrorisme, er is fatwa en jihad. Er is een enorme immigratie naar onze streken waarbij het accent ligt op hun vraag wat men aan de mensen hier heeft, i.p.v. andersom. Er is een sterk toenemend cultuur-historisch verschil tussen personen met de daaruit voortkomende vervreemding en onbehagen. Er is Oostblok-criminaliteit. Principiële vrijheden staan op de tocht en de veiligheid is in gevaar.

Met het scanderen van mooie woorden zoals van Beek doet met woorden als begrip, verdraagzaamheid, humanisme en diversiteit, biedt hij slechts een retrooplossing die niet toegespitst is op de eigentijdse problemen. De VVD, heb ik begrepen, wil de problemen benoemen, bediscussiëren en oplossingen zoeken. Dat is de enig juiste manier om de in onze streken heersende vrijheid te beschermen tegen vrijheden van stromingen die hier tegenin werken. Heel liberaal en vrijheidsverdedigend is dat. Ze wil niet meer de lijn van Dijkstal volgen, die simpelweg stelde dat deze eigentijdse problemen zich vanzelf, door de tijd, zullen oplossen.

Deze waarzeggerij van Dijkstal spreekt de historicus in Van Beek natuurlijk aan. Mij niet.

    • Drs. R.G.A Engels