Kunstraad: `A'dam moet 20,6 miljoen inleveren'

Volgens de Amsterdamse Kunstraad lopen de bezuinigingen en ombuigingen van Rijk en gemeente op cultuur in totaal voor de komende vier jaar op tot 20,6 miljoen euro. Op verzoek van de Amsterdamse gemeenteraad maakte de Kunstraad een berekening met daarin zowel de mogelijke effecten van adviezen van de Raad voor Cultuur als van de Kunstraad zelf. Ook keek de Kunstraad naar de mogelijke bezuinigingen die optreden als het ministerie van Financiën, zoals aangekondigd, niet overgaat tot prijscompensaties in 2004 van het niet-loongedeelte van de subsidies.

Het is vooralsnog een berekening ,,voor intern gebruik'' en met veel slagen om de arm, aldus Bert Janmaat, secretaris en woordvoerder van de Amsterdamse Kunstraad. Het mogelijke verlies van drie miljoen door het schrappen van ID-banen en het uitblijven van prijscompensatie door het ministerie van Financiën in 2005 is ,,natte vingerwerk''. De door wethouder Belliot van Cultuur geclaimde 2,2 miljoen voor eigen beleid is ,,geen bezuiniging, maar een ombuiging.'' Volgens de wethouder gaat dit geld wel besteed worden aan de Amsterdamse kunstsector. De Kunstraad rekent dit bedrag toch mee in de cumulatieve bezuinigingen van 20,6 miljoen. ,,Het geld wordt onttrokken aan het budget voor structureel gesubsidieerde kunstinstellingen in Amsterdam en zal naar losse projecten gaan.'' De adviezen van de Raad voor Cultuur houden voor Amsterdam een bezuiniging in van 8 miljoen euro. De effecten van het niet compenseren van de prijsinflatie in 2004 lopen op tot 1,3 miljoen. Verder krijgen Amsterdamse kunstinstellingen 1,1 miljoen minder uit een aparte rijksbijdrage voor beeldende kunst.