Kamer wil eigen budget kunnen vaststellen

De Tweede Kamer wil voortaan zelf haar begroting kunnen vaststellen, zodat de regering niet langer bezuinigingen kan opleggen aan de volksvertegenwoordiging. Dat bleek gisteravond bij een Kamerdebat over de zogeheten `raming' van de Tweede Kamer. Een Kamermeerderheid van CDA en PvdA willen een wijziging van de `comptabiliteitswet', die de financiële verhoudingen tussen overheidsinstellingen regelt.