Kamer steunt Nota Ruimte goeddeels

De Tweede Kamer stemt in grote lijnen in met plannen om de ruimtelijke inrichting van Nederland grotendeels over te laten aan provincies en gemeenten, maar vindt wel dat het rijk de lagere overheden moet sturen in een gewenste richting.

3