Kamer steunt in grote lijnen Nota Ruimte

De Tweede Kamer stemt in grote lijnen in met plannen om de ruimtelijke inrichting van Nederland grotendeels over te laten aan provincies en gemeenten, maar vindt wel dat het rijk de lagere overheden moet sturen in een gewenste richting.

Ook moeten de provincies en gemeenten meer wettelijke middelen krijgen om de nieuwe taken goed te kunnen uitvoeren. Dat bleek gisteren tijdens het eerste grote debat over de Nota Ruimte in de Tweede Kamer.

De regeringspartijen CDA, VVD en D66 drongen bij minister Dekker (VROM) aan op meer ,,spelregels'' bij de ingeslagen decentralisatie. Het CDA mist regels van het rijk voor de samenwerking tussen provincies en gemeenten en wil weten hoe het rijk de ,,basiskwaliteit'' van de ruimte denkt te kunnen garanderen. CDA-woordvoerder Van Bochove: ,,Als het rijk regisseur wil zijn van de decentralisatie, dan zal het toch regels aan de toneelspelers moeten stellen om een toneelstuk te kunnen opvoeren. Er moeten kaders worden gesteld.''

Ook de VVD dringt aan op garanties dat provincies en gemeenten doen wat zij geacht worden te doen. ,,Het rijk moet de provincies richtlijnen meegeven. Niet om te betuttelen, maar om de kwaliteit van de ruimte te borgen'', aldus VVD-woordvoerder Geluk. D66 ergert zich aan de vage termen waarin de Nota Ruimte is gesteld. Woordvoerder Giskes: ,,De nota biedt weinig houvast. Het rijk hoeft niet alles te regelen, maar het moet wel een richting aangeven.''

De oppositiepartijen hekelen het ,,gebrek aan visie'' dat het kabinetsbeleid volgens hen uitstraalt. De PvdA vindt dat dit kabinet de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland op z'n beloop laat en de publieke ruimte te koop aanbiedt aan projectontwikkelaars. PvdA-woordvoerder Duivesteijn: ,,Het rijk moet niet alleen toekijken en stimuleren. U ordent niet de ruimte, u ordent alleen de macht.''

Minister Dekker bleef bij haar opvatting dat de ,,economische dynamiek'' van Nederland het beste kan worden gestimuleerd als het rijk ,,op afstand'' blijft. ,,De overheid wordt niet meer geloofd in haar rol als zij blijft sturen van bovenaf'', aldus de minister. Meer succes hebben overheden als zij zich buigen over een ,,zakelijke uitruil van belangen''. Dekker zegt te werken aan wettelijke instrumenten voor lagere overheden. Ook zegde de minister de Kamer een nadere uitleg toe over wat de basiskwaliteit van de ruimte precies inhoudt, en hoe die getoetst kan worden.

Een meerderheid in de Kamer vindt dat de Hoeksche Waard toch tot nationaal landschap moet worden aangewezen. Het kabinet vindt het landschap daarvoor niet bijzonder genoeg en wil er industrie vestigen ten behoeve van de Rotterdamse haven. De meeste partijen zijn het daar niet mee eens, zo bleek gisteren.