India nieuw Silicon Valley

Guus Duijsters heeft al een paar keer moeten optreden voor ondernemingsraden van bedrijfsonderdelen, om uitleg te geven over de plannen met outsourcing. Duijsters is coördinator outsourcing IT van de ING Group. ,,Je kan beter zeggen waar het op staat, eerlijk zijn. Bij ons gaat outsourcing naar India nog gradueel, maar je moet er wel voorzichtig mee omgaan'', zegt Duijsters.

In 1999( zat hij in een team van ING dat de opdracht had uit te zoeken hoe de IT-kosten voor het hele concern omlaag konden worden gebracht. De eerste stap was het selecteren van een aantal lage lonen landen, regio's met een ,,redelijk ontwikkelde IT-industrie''. Een vijftal gebieden, waaronder Centraal Europa, kwamen in aanmerking, maar India sprong erboven uit. Daar zag Duijsters een IT-sector met ,,een schier onuitputtelijke hoeveelheid handen die goed opgeleid en bovendien Engelssprekend zijn.''

Vervolgens maakte ING een shortlist van Indiase bedrijven. De geselecteerde ondernemingen kregen een zogenoemde request for information opgestuurd, een waslijst van uiteenlopende vragen, over bijvoorbeeld softwareontwikkeling, het gebruik van technologie en eigendomsverhoudingen. De tien ondernemingen waren snel en adequaat met hun antwoord. In mei 1999 ging Duijsters met zijn team ING-collega's naar India. Bij een aantal bedrijven liet hij als test een casestudy, een technisch probleem waarvoor een oplossing moest komen, achter met 2 telefoonnummers. De bedrijven kregen 14 dagen te tijd om met een plan van aanpak te komen.

Uiteindelijk bleven er drie conerns over, waarmee nu nog zaken wordt gedaan: TCS, Infosys en NIIT. Duijsters is enthousiast over de Indiase IT-industrie. ,,Je verwacht armoede en bedelaars op straat, maar als je daar een IT-bedrijvenpark bezoekt, dan loop je gewoon Silicon Valley binnen.''