Foto Habermehl

De foto van personal coach Katinka Habermehl bij het artikel Met een coach je goddelijke ik ontdekken (26 juni, pagina 2) is niet gemaakt door Eric Brinkhorst, maar door Evelyn Jacq.