Eerste Kamer toch akkoord met `BNN-wet'

De toekomst van omroep BNN lijkt tot 2008 verzekerd. Een meerderheid van PvdA en CDA in de Eerste Kamer toonde zich vanmorgen bereid een wet te steunen waardoor de omroep in het bestel kan blijven.

Anderhalve maand geleden dreigden PvdA en CDA nog deze wet te verwerpen. Het zou een gelegenheidswet zijn die als enig doel had BNN voor het bestel te behouden. De wet verlaagt het verplichte ledental voor publieke omroepen van 300.000 naar 150.000. BNN heeft er nu 224.000.

De staatssecretaris kwam aan de bezwaren van CDA en PvdA tegemoet door een zogeheten `novelle' aan de wet toe te voegen waarin ook een einddatum van de wet wordt genoemd: 2008. In dat jaar wil het kabinet het hele omroepbestel herzien. Omroepen moeten dan niet meer alleen op ledentallen beoordeeld worden, maar ook op bereik- en kijkcijfers.

De novelle moet eerst door de Tweede Kamer worden goedgekeurd voordat het volledige wetsvoorstel in de Eerste Kamer in stemming komt. Om BNN voor het bestel te behouden moet deze wet uiterlijk 1 januari 2005 zijn aangenomen.

Voor de PvdA was ook van belang dat de Tweede-Kamerfracties van D66 en VVD een initiatiefwet in de maak hebben die regelt dat programmagegevens van omroepen worden vrijgegeven. Senator Witteman (PvdA) zei dat door deze initiatiefwet de ondergrens van 300.000 leden mogelijk ook een probleem wordt voor andere omroepen. ,,Daarmee is het dus geen gelegenheidswet meer, maar een wet voor alle omroepen.'' D66 en VVD dienen dit initiatiefwetvoorstel naar verwachting deze week in.

BNN-directeur Gerard Timmer is blij met ,,de wending die PvdA en CDA hebben gemaakt'', maar is nog niet gerustgesteld. ,,Ik ben verantwoordelijk voor de continuïteit van het bedrijf. Als ik een dramaserie voor 2006 aankoop en vervolgens blijkt dat de Tweede Kamer de novelle niet laat passeren, dan hebben wij geen poot om op te staan. Dus ik kán die dramaserie niet kopen. Het blijft voor ons nu nog steeds onzeker.''

Senator Witteman ontkende vanmorgen in de Eerste Kamer door haar eigen partij onder druk te zijn gezet de wet alsnog te steunen. Tweede-Kamerlid Jeltje van Nieuwenhoven zei vorige week dat de partijleider er ,,dagelijks mee bezig was'' om ervoor te zorgen dat de senaatsfractie ,,goed, en dus voor'' het wetsvoorstel zou stemmen. Volgens Witteman begrijpt Wouter Bos ,,heel goed dat de Eerste en de Tweede Kamer gescheiden verantwoordelijkheden hebben''.