Duitsland claimt zware post Brussel

De Duitse regering heeft Europees Commissaris Günter Verheugen opnieuw voorgedragen als lid van het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Dit is gisteren in Berlijn bevestigd.

Officieel is nog niet bekend welke post Verheugen, nu belast met de uitbreiding van de Europese Unie, gaat bekleden. Maar algemeen wordt aangenomen dat de Duitsers hem benoemd willen zien als `supercommissaris', die het economisch beleid van de EU moet gaan coördineren.

Eerder dit jaar hebben Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië na onderling beraad een dergelijke functionaris voorgesteld. Deze zou dan tevens vice-voorzitter van de Europese Commissie moeten worden. De Duitse bondskanselier Gerhard Schröder zou in ruil voor zijn steun aan de Portugese premier José Manuel Durão Barroso als voorzitter van de Europese Commissie toezeggingen in deze richting hebben gevraagd.

Hetzelfde geldt voor de Franse president Jacques Chirac. Ook deze zou voor zijn stem aan Barroso een zware post in de handelssector voor Frankrijk hebben bedongen. De Fransen varen traditioneel een meer protectionistische koers. De afgelopen jaren heeft Brussel onder leiding van de Italiaanse commissaris Mario Monti (Mededinging) en de Nederlandse commissaris Frits Bolkestein (Interne Markt) juist het accent gelegd op liberalisering.

De EU-regeringsleiders komen vanavond bijeen om de voordracht van Barroso als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie te bekrachtigen. Tevens zullen zij de huidige speciale EU-vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid, de Spanjaard Javier Solana, herbenoemen. Het is de bedoeling dat Solana gaat opereren als EU-minister van Buitenlandse Zaken zodra de Europese grondwet van kracht wordt.

Tenslotte zullen de EU-leiders ook de Fransman Pierre de Boissieu herbenoemen als plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Ministers. Dit geldt als een zeer invloedrijke post omdat deze functionaris zicht heeft op alle Europese ministerraden.

De Europese leiders zullen zich formeel niet bezig houden met benoemingen van commissarissen. Dit is een zaak voor de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Deze zal na zijn benoeming van vanavond eerst eind juli zijn opwachting maken in het Europees Parlement, dat zijn goedkeuring moet geven aan het besluit van de regeringsleiders.