De Geus: compensatie WAO'ers na herkeuring

Arbeidsongeschikten die na een herkeuring weer aan het werk moeten maar er niet in slagen een inkomen te verwerven dat opweegt tegen de uitkeringsverlaging, krijgen maximaal acht maanden recht op compensatie. Dit heeft minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) besloten na een verzoek van Eerste-Kamerlid H. van Leeuwen (CDA) om het overgangsrecht van de nieuwe WAO te verbeteren. Hij schat dat de aanpassing voor maximaal 20.000 WAO'ers zal gelden en trekt hiervoor 30 miljoen euro uit. In een gisteravond verzonden brief aan de Eerste en de Tweede Kamer licht hij de verandering toe.

Vanaf oktober zullen nieuwe en bestaande WAO'ers worden herkeurd volgens strengere criteria. Hiervan uitgezonderd zijn 55-plussers en WAO'ers die al onder oud overgangsrecht vielen. De Geus zei bij eerdere debatten dat in totaal zo'n 450.000 (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten zullen worden herkeurd.

Hij verwacht dat 110.000 mensen als gevolg van de herkeuring hun WAO-uitkering gedeeltelijk of volledig zullen verliezen. Deze WAO'ers komen in aanmerking voor een reïntegratietraject, waarin ze bijgeschoold worden of hulp krijgen bij het zoeken van werk. De Geus verwacht dat naar schatting 84.000 WAO'ers deze hulp nodig zullen hebben. Hij trekt daar 288 miljoen euro voor uit, 4.000 euro per persoon.

De WAO-uitkering wordt twee maanden na de uitslag van de herkeuring verlaagd of beëindigd, en in die tijd moet het reïntegratietraject zijn begonnen. WAO'ers die na afloop van deze periode geen werk hebben gevonden dat evenveel opbrengt als hun voormalige WAO-uitkering en die ook geen recht hebben op een WW-uitkering, krijgen dan nog een half jaar compensatie. Voorwaarde is wel dat ze voldoende inspanningen leveren om werk te vinden. In de oorspronkelijke overgangsregeling zouden zij in de bijstand terechtkomen. De Eerste Kamer vreesde dat door de recessie een groot deel van deze groep dit lot beschoren zou zijn.

De Tweede Kamer debatteert morgen met minister De Geus over de nieuwe criteria van het zogenoemde Schattingsbesluit, die in het vervolg gehanteerd zullen worden bij de keuring. De herkeuringsoperatie zou aanvankelijk per 1 juli beginnen, maar is drie maanden uitgesteld, omdat het parlement de nieuwe criteria nog moest goedkeuren. De Sociaal-Economische Raad had De Geus geadviseerd de bestaande groep WAO'ers niet volgens de nieuwe criteria te keuren, maar dat wilde de bewindsman niet. Dit conflict met de vakbeweging was één van de redenen waarom het voorjaarsoverleg mislukte.