China is financieel meer in trek dan VS

China was vorig jaar voor het eerst aantrekkelijker als investeringsland dan de Verenigde Staten. China trok 53 miljard dollar (44 miljard euro) aan directe investeringen aan tegen 40 miljard dollar (33 miljard euro) voor de VS.

De verklaring hiervoor is dat ondernemingen hun strategie aanpassen en als gevolg daarvan meer investeren in opkomende economiën. Bedrijven gaan daarmee verder dan slechts gebruik maken van goedkope arbeid en met geld toegang verschaffen tot goedkope grondstoffen. Hoewel ook die factoren voor bedrijven belangrijke overwegingen blijven om in China te investeren.

Dat blijkt uit cijfers die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gisteren naar buiten heeft gebracht. De dertig OESO-landen zagen 28 procent minder aan investeringen binnenkomen dan in 2002.

Het totaalbedrag kwam uit op 384 miljard dollar, 317 miljard euro. In 2000, op het hoogtepunt van de internethype, was dat nog bijna 1.300 miljard dollar.

Van de grote OESO-landen heeft alleen Frankrijk de afgelopen jaren de neergaande trend weten te trotseren. Vorig jaar kwamen er 47 miljard dollar aan directe investeringen Frankrijk binnen tegen 43,3 miljard euro in 2000. Nederland maakt ook deel uit van de OESO. Het land zag in hetzelfde tijdsbestek de investeringen afnemen van 63,9 miljard tot 19,7 miljard euro.

De traditionele rol van de OESO-landen als directe investeerder in de rest van de wereld is enorm versterkt. Hun directe investeringen in landen die niet bij het Parijse overlegorgaan van vermogende industrielanden zijn aangesloten, stegen van 32 miljard dollar in 2002 naar 192 miljard dollar.

De OESO stelde eerder al vast dat China vooral interessant is voor de productie van consumentengoederen voor de Chinese markt. India trekt wegens het binnenlandse potentieel ook steeds meer kapitaal aan.

Midden-Europa kreeg te maken met een terugval, na sterke investeringen in de auto- en energiesector in 2002 voorafgaand aan de toetreding van een tiental landen tot de Europese Unie.