Artsenpost schiet vaak tekort

Patiënten krijgen bij huisartsenposten vaak verkeerde diagnoses of verkeerde adviezen. Dat blijkt volgens Stichting De Ombudsman uit eigen onderzoek, dat werd ingesteld na meer dan 350 klachten die najaar 2003 bij de stichting binnenkwamen. Uit deze meldingen werden 170 mensen benaderd om mee te werken. Uiteindelijk onderzocht de stichting 72 dossiers.

In 32 gevallen was de patiënt overleden. Volgens de Ombudsman bleek in het merendeel van de gevallen dat de medewerker van de huisartsenpost een verkeerde diagnose had gesteld. Ook werd wel verkeerd geadviseerd of geheel niet ingegrepen. Dat gold ook voor het grootste deel van de klachten waarbij geen sprake was van overlijden.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg bracht onlangs een onderzoek uit naar huisartsenposten waarbij vooral de bereikbaarheid van de posten in het geding was. Gevraagd naar een reactie op dit onderzoek verwijst een woordvoerder van minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) naar de reactie van de minister op het inspectierapport. ,,De minister heeft toen laten weten klachten over huisartsenposten serieus te nemen, maar dat aan het oorspronkelijke doel van de huisartsenpost de werkdruk van huisartsen verlichten is voldaan. We moeten waken voor een te negatieve beeldvorming over huisartsenposten.''