ABP: actie voor een beter bestuur in pensioenwereld

Pensioengigant ABP neemt het voortouw bij het invoeren van een gedragscode voor goed pensioenfondsbestuur. ABP, 's wereld grootste pensioenfonds met 150 miljard euro vermogen, dat de pensioenen van een miljoen ambtenaren en leraren regelt, wil snel de invloed vergroten van gepensioneerden en werknemers.

De actie van ABP, die regelmatig een voortrekkersrol speelt in de pensioenwereld, komt aan de vooravond van een rondetafeldebat morgen tussen de pensioenfondsen en minister De Geus van Sociale Zaken, dat na de zomer moet uitmonden in een algemene gedragscode voor goed pensioenfondsbestuur.

De pensioenwereld beheert ruim 500 miljard euro vermogen. De besturen van de pensioenfondsen worden overwegend bevolkt door vakbonden en werkgevers, terwijl gepensioneerden mondjesmaat vertegenwoordigd zijn.

Vrijwel alle pensioenfondsen zijn georganiseerd in stichtingen, waarbij het bestuur geen verantwoording hoeft af te leggen aan externe controleurs, zoals directeuren van grote bedrijven dat wel moeten doen tegenover een onafhankelijke raad van commissarisen en tegenover aandeelhouders. De verantwoordingsplicht van topmanagers is vorig jaar verscherpt door de commissie Tabaksblat met een gedragscode voor goed ondernemingsbestuur.

De financiële problemen van de pensioenfondsen die in 2002 aan het licht kwamen door de sluipende beurskrach en jarenlange te lage pensioenpremies, hebben een opvallende groei van rechtszaken van gepensioneerden uitgelokt, die boos zijn omdat zij een deel van de rekening moeten betalen.

ABP wil een aparte raad formeren van belanghebbenden als werkgevers, werknemers, gepensioneerden en ex-deelnemers die geen premie meer betalen. ABP wil graag een wettelijke basis voor deze raad. Aan deze raad moet het ABP-bestuur verantwoording gaan afleggen. ABP spiegelt zich daarbij naar eigen zeggen aan begrippen uit de code Tabaksblat als transparantie, verantwoording en onafhankelijkheid. Het bestuur van het fonds zelf blijft in de ABP-visie in handen van werkgevers en vakbonden. Welke bevoegdheden de ABP-raad krijgt, is nog inzet van interne discussie, zegt een ABP-woordvoerder.

    • Menno Tamminga