Vignetten

Het woord vignet kan de betekenis hebben van een sticker of zichtbaar bewijs van betaling, zoals iedereen weet die wel eens met de auto naar Zwitserland is geweest. Maar vignet kan ook iets anders betekenen: een korte, rake beschrijving van een persoon of een situatie.

In deze van oorsprong literaire betekenis wordt het woord gebruikt voor een methode van sociaal onderzoek. De onderzoeker maakt een aantal van deze typerende beschrijvingen, legt ze aan mensen voor en vraagt hun wat ze ervan vinden.

Om bijvoorbeeld te kijken wat autochtone en allochtone Nederlanders onder integratie verstaan, kan men werken met vignetten die verschillende allochtone stereotypen beschrijven.

In zijn column van 23 juni (die uitgerekend gaat ,,over de manier waarop het debat wordt gevoerd'') haalt Hofland de twee betekenissen door elkaar, net zoals Dijkstal een paar weken geleden. Hij maakt daardoor minister Verdonk een onzinnig verwijt dat zij niet heeft verdiend.

Rest de vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen dat verstandige mensen zomaar geloven dat de minister van plan was immigranten met een zichtbaar merkteken de straat op te sturen.

    • Prof.Dr. J. S. Cramer