Opbouw Irak: akkoord EU-VS

De Europese Unie is bereid op diverse terreinen de wederopbouw van Irak te ondersteunen. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met de VS en de Iraakse regering.

De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn dit overeengekomen tijdens hun jaarlijkse topontmoeting, dit keer op het Ierse Dromoland Castle. Na afloop van de drie uur durende bijeenkomst zei de Amerikaanse president Bush dat de scherpe meningsverschillen tussen Europa en de VS over de oorlog in Irak voorbij zijn.

In de gemeenschappelijke verklaring over Irak spreken de VS en de EU de bereidheid uit Iraakse veiligheidstroepen op te leiden en van materiaal te voorzien. Vorige week had de Iraakse interim-regering hier nog om gevraagd. De VS en de EU spreken tevens steun uit voor de multinationale troepenmacht die in Irak gaat opereren om de orde te handhaven. Of er ook daadwerkelijk troepen worden geleverd is een zaak voor de afzonderlijke lidstaten.

De EU en de VS zijn voorts overeengekomen dat zij zullen bevorden dat de buitenlandse schuld van Irak wordt verkleind. Dit moet gebeuren in samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds. Verder is afgesproken dat de VS zorg blijven dragen voor een aantal basisvoorzieningen, zoals elektriciteit, de olie-industrie, transport en telecommunicatie. De EU zal zich toeleggen op armoedebestrijding, werkgelegenheid en het opzetten van het administratieve apparaat, inclusief het voorbereiden van de verkiezingen die niet later dan 31 januari volgend jaar moeten worden gehouden.

Achter gesloten deuren zouden van Europese zijde kritische opmerkingen zijn gemaakt over het optreden van Amerikaanse militairen in de Abu Ghraib-gevangenis in Bagdad en de wijze waarop krijgsgevangenen in Guantánamo Bay op Cuba worden behandeld. In de gemeenschappelijke verklaring over Irak wordt gesteld dat de Geneefse Conventie (die handelt over krijgsgevangenen) volledig gerespecteerd dient te worden.