Ontwikkeling regio onder hoede eigen minister

Het kabinet heeft vier bewindspersonen aangewezen die elk de ruimtelijke ontwikkeling van één gebied ter hand nemen. Het gaat om gebieden die het kabinet van nationaal belang acht en om die reden niet aan provincies en gemeenten kan overlaten. Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat, CDA) doet de noordvleugel van de Randstad, het gebied rond Amsterdam. De zuidvleugel van de Randstad (Rijnmond) komt onder de hoede van minister Dekker. Minister Veerman (LNV, CDA) doet het Groene Hart en staatssecretaris Van Gennip (EZ, VVD) Brabantstad en Zuidoost-Brabant. Minister Dekker houdt de algemene coördinatie over de projecten.