Onthoofdingen

Carolien Roelants is in haar artikel van 23 juni over onthoofdingen als afschrikwekkend wapen door de eeuwen heen twee recente voorbeelden vergeten. Niet uitgevoerd door islamitische zwaarden dit keer, maar door christelijke soldaten.

Zoals onlangs de Amerikaan Berg slachtoffer was van zo'n barbaarse daad, waren het nog maar 30 jaar gelden de Amerikanen zelf die zich schuldig maakten aan dergelijke praktijken.

Want ook in Vietnam werden gruwelijke foto's gemaakt, toen van lachende Amerikanen met gespieste Vietcong-hoofden. En zo poseerden in de jaren '70 trotse Portugese soldaten in Mozambique met de hoofden van Frelimo-soldaten.

    • Frank Moll