Noord-Korea gaat nadenken over aanbod van de VS

De bij de onderhandelingen over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma betrokken partijen hebben afgesproken in september opnieuw om de tafel te gaan zitten. Noord-Korea krijgt de komende maanden de tijd na te denken over het Amerikaanse voorstel grootschalige economische hulp te verstrekken, waaronder olieleveranties, in ruil voor de ontmanteling van zijn nucleaire installaties.

Dat is de uitkomst van het overleg tussen Noord-Korea, de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Japan, Rusland en China dat afgelopen zaterdag in Peking werd beëindigd. In de slotverklaring wordt gesproken over ,,constructieve gesprekken'', maar volgens het Chinese voorzitterschap is er ook nog steeds sprake van ,,groot gebrek aan wederzijds vertrouwen'' tussen Noord-Korea en de VS.

Nadat de regering van president Bush eerder een harde koers volgde jegens het regime in Pyongyang, lijken de jongste voorstellen een versoepeling. Alleen al als Noord-Korea de intentie uitspreekt zijn nucleaire programma te ontmantelen, willen de VS de steun aan het land hervatten. Ook zou Washington de garantie willen geven dat de VS Noord-Korea niet zullen aanvallen.

,,We verwachten geen onmiddellijk antwoord'', zei een woordvoerder van het State Department afgelopen vrijdag al nadat de Amerikaanse voorstellen een dag eerder formeel waren overhandigd. De details daarvan zijn overigens niet bekend gemaakt. De woordvoerder zei ook dat de VS de indruk hebben dat de Noord-Koreanen ,,ons voorstel zeer serieus nemen''.

Noord-Korea zelf in algemene termen te kennen gegeven bereid te zijn tot opgave van zijn kernwapenprogramma mits ,,de VS hun vijandige houding opgeven''.

De nieuwe Amerikaanse voorstellen lijken een herhalingsoefening van het akkoord dat de regering Clinton in 1994 met Noord-Korea sloot, het zogeheten Agreed Framework. Noord-Korea beloofde toen zijn kernwapenprogramma te bevriezen en onder toezicht van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie te plaatsen in ruil voor onder meer de bouw van twee lichtwaterreactoren.