Bomen

Wel of geen referendum, dat is de kwestie. Overmorgen beslist de gemeenteraad van Groningen of een verzoek van bomenbeschermers om een referendum moet worden gehonoreerd. Actievoerders hebben daarvoor al met gemak de benodigde tweeduizend handtekeningen verzameld en zijn van harte bereid er nog eens vierduizend op te halen in de binnenstad en in winkelcentra. Vrijwel iedereen tekent.

Het college wil het aantal bomen waarvoor geen kapvergunning hoeft te worden aangevraagd, vergroten. Alleen voor bomen dikker dan twintig centimeter is straks nog een kapvergunning nodig. Nu is dat voor bomen dikker dan tien centimeter. Dat scheelt jaarlijks ruim een derde van het aantal aanvragen. Ook wil de gemeente de automatisch schorsende werking van zes weken bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een kapvergunning vervangen door een termijn van drie weken waarin bij de rechter een zogenoemde voorlopige voorziening kan worden aangevraagd.

De bomenbeschermers zijn bezorgd. We rijden langs straten met bomen die straks zomaar gekapt zouden kunnen worden. De actievoerders staan onder aanvoering van een vrouw die alleen onder haar spirituele naam Kiki bekend wil staan. Zij heeft al menige boom van de ondergang gered. Kijk naar de plataan op de Grote Markt die had moeten wijken voor een fietsstraat. De fietsers rijden er nu omheen. Mevrouw Kiki leidt ons langs een nieuwbouwwijk met jonge bomen die volgens de nieuwe regels kunnen verdwijnen als een landschapsarchitect dat in z'n bol zou krijgen. En daar een strook bos langs een aantal flats in het westen van de stad. Een deel van de dunne bomen was al neergehaald, totdat een omwonende er bezwaar tegen maakte. Het begint te regenen. We schuilen onder de bomen langs het Noorderplantoen. Mevrouw Kiki loopt naar de Radijsstraat. Hier staat een grote variëteit aan jonge bomen die speciaal zijn uitgekozen door de bewoners. Zouden zonder pardon weer kunnen verdwijnen. De gemeente heeft onlangs een bomenstructuurplan gemaakt. Hierin is sprake van een hoofdstructuur en een nevenstructuur voor het groen in de stad. Als je pech hebt, woon je in een straat met nevenstructuur en wordt die helemaal kaal, zegt mevrouw Kiki. Ze heeft ook ontdekt dat sommige bomen in de stad helemaal niet in dat bomenplan voorkomen.

De gemeente laat weten dat zij de betrokkenheid van de bomenbeschermvrouwe waardeert, maar dat het echt niet de bedoeling is om alle dunne bomen in de stad te rooien. Het gaat om vergunningen die vrijwel nooit worden aangevochten maar die de ambtenaren wel veel tijd kosten. Voor monumentale bomen geldt het nieuwe beleid niet. En dat sommige bomen op kaarten ontbreken, betekent niet dat ze worden gekapt.

Het college stelt de gemeenteraad in een brief de vraag of het inzetten van een kostbaar referendum opweegt tegen de voorgestelde versoepeling van de regelgeving. Mevrouw Kiki vindt van wel.

    • Arjen Schreuder