Aanpak blessures

De Nederlandse hockeybond neemt maatregelen om het aantal blessures terug te dringen. Hoewel het aantal kwetsuren relatief afneemt, vindt de KNHB dat verbetering mogelijk is. Het dragen van scheenbeschermers is voortaan verplicht, terwijl het gebruik van gebitsbeschermers ,,sterk aanbevolen'' wordt. De bond laat naar aanleiding van recente onderzoeksresultaten nader onderzoek doen naar blessures aan het hoofd. Een analyse van de 8.800 medische behandelingen bij de afdeling eerste hulp van de ziekenhuizen (cijfers 2003) wees uit dat het in 62 gevallen om een hoofdkwetsuur ging. Niet bekend is echter of het ging om een eenvoudige hechting, of om ernstiger letsel. De KNHB gaat dat alsnog uitzoeken. Twintig verenigingen zijn bereid gevonden om komend seizoen onder begeleiding van TNO de blessures bij te houden en door te geven aan de bond. Verder krijgt blessurepreventie op de website en in bondsopleidingen een aparte plaats. Bovendien ontwikkelt de KNHB voorlichtingsmateriaal. NOC*NSF presenteerde onlangs de uitkomsten van een onderzoek naar sportblessures in het algemeen. Daaruit bleek dat hockey op de derde plaats staat als het gaat om kwetsuren.