Zeergeleerden verbeelden zich Nederland te redden

Het gaat niet goed in Nederland. Miljarden extra voor de zorg bieden de patiënt geen soelaas. Evenzo bij het onderwijs: het geld komt vooral bij de overhead terecht en ook met de miljarden die worden gepompt in de integratie, is het droevig gesteld. Maar geen reden tot paniek: één hooggeleerde en vijf zeergeleerden doen in NRC Handelsblad van 13 mei uit de doeken hoe het land te redden is: Nederland moet slimmer bestuurd worden. Hoe? Door innovatie bij de overheid. Maar vanzelfsprekend geen platvloerse innovatie zoals via de website geven van informatie over vergunningen en bestrijden van fietsendiefstal. Nee, innovatie van hoog abstractieniveau. Eureka!

Hoe gaat dat in zijn werk? ,,Door een ambitieuze hervormingsagenda voor overheid en diensten waarin het begrip vraagsturing centraal staat. Dat wil zeggen dat de gebruikers door keuzevrijheid en medezeggenschap aan het stuur staan.'' Dat nou niemand daar ooit opgekomen is. ,,Doordat overheid, samenleving en bedrijfsleven opnieuw de organisatie van de grote publieke stelsels doordenken.'' Het ei van Columbus zou je zeggen. ,,Doordat de politiek bijzondere mechanismen inzet om noodzakelijke stelselherzieningen voor te bereiden.'' Hebben we nou met elkaar jarenlang zitten slapen?

Zij vervolgen: ,.Door grote aantallen sturingsmechanismen niet één voor één maar tegelijk aan te pakken in een samenhangend masterplan dat de ministeries overstijgt en nieuwe coalities creëert. Herijking van de relatie overheid-middenveld op basis van wederzijdse inspanningen.'' Dat liegt er niet om. ,,Een vernieuwend maatschappelijk middenveld en innovatieve intermediairs zorgen dat de realisatie van publieke diensten voor en door gebruikers beïnvloed en gestuurd kan worden.'' Kan het nóg slimmer?

Tot besluit heet het dat ,,voor die aanpak weliswaar een lange adem nodig is, maar de noodzaak wordt alom erkend, de geesten zijn rijp. Waar is het wachten op?'' Op het vandaag nog overnemen van het roer door deze Nobelprijswinnaars in spe.

    • Mr. A.P.W. van den Broek