Webcongres: Het statiegeld op plastic flessen moet niet worden afgeschaft

Het statiegeld op herbruikbare plasticflessen wordt afgeschaft. Het webcongres sprak zich in grote meerderheid tegen deze maatregel uit.

Eens

Hens Burger, Dordrecht: ,,Hoewel hergebruik van plastic flessen sympathiek is, is het, zoals bij meer milieumaatregelen, niet noodzakelijk effectief. Wel is heel belangrijk dat een inzamelingsnetwerk voor plastic materialen wordt opgezet, zoals dat in sommige van onze buurlanden allang in gebruik is. Grote hoeveelheden plastics verdwijnen nu in Nederland in het restafval.''

Colard Sjerps, Raalte: ,,Het huidige systeem is onzinnig en geldverslindend. Gedacht kan worden aan hetzelfde systeem voor plastic als voor het huidige statiegeldvrije glas. Het scheiden van het afval moet onderzocht worden. Als bij de verbranding alles toch weer bij elkaar wordt gegooid, moeten we elkaar ook niet opzadelen met dure systemen.''

Violette van Heek, Amsterdam: ,,Wat ik onredelijk vind, is dat de (fris)drankindustrie de volledige verantwoordelijkheid krijgt voor een effectief inzamelsysteem. In hoeverre kan deze industrie invloed uitoefenen op het gedrag van de consument?''

Hennie van IJzerloo, Hilversum: ,,Waarom wel statiegeld op plastic en niet op glas? Het Nederlandse volk is toch ook bereid om op grote schaal glaswerk naar verzamelpunten te brengen.''

Koen Pruymboom, Rotterdam: ,,Op het moment dat plastic afval op een goede manier gescheiden kan worden en daarmee hergebruik van het materiaal mogelijk is, kan het statiegeld worden afgeschaft. Het heeft dan geen functie meer en kan zelfs milieubelastender zijn dan het scheiden van afval. Denk aan de extra distributie en de schoonmaakmiddelen.''

Piet Buwalda, Den Haag: ,,We zullen ons wel aan de opvatting van de Europese Commissie moeten conformeren en dus het statiegeld afschaffen. Van gescheiden inzameling verwacht ik echter niet veel, hoe nuttig die ook voor de bescherming van het milieu zou zijn. De meeste huishoudens, en vooral de kleinere, zullen het te bewerkelijk gaan vinden om nog weer een scheiding, de zesde geloof ik, in hun afval te gaan maken.''

Rob Wieleman, Sassenheim: ,,Het moet mogelijk en haalbaar zijn om een vrijwillig inzamelsysteem voor plastic flessen op te zetten. Maar dat vergt `knappe koppen' op het gebied van logistiek, milieu en – vooral – gedragswetenschappen. Het grootste vraagstuk zal zijn het tussen de oren krijgen van de noodzaak om dit afval te scheiden.''

Oneens

Peter Bleyie, Doetinchem: ,,Zonder financiële sanctie zal de consument niet bereid zijn om de plastic flessen en flesjes te verzamelen voor hergebruik. Zie de hoeveelheid verpakkingsmateriaal die nu al op straat wordt achtergelaten. Ben het met de milieugroepen eens dat afschaffing van statiegeld gaat leiden tot nog meer afval en meer energieverbruik.'' Thea van Vroenhoven, Nijmegen: ,,Petflessen en blikjes zie je nog veel te veel en te vaak weggegooid liggen. Een bron van ergernis, petflessen in de vijver of in het bos. Zolang het geen gemeengoed is, dat we met z'n allen weer onze rotzooi zelf opruimen in onze eigen (gescheiden) afvalbakken, denk ik dat statiegeld en een inzameling via de supermarkt noodzakelijk is.''

Clio Stronk, Nieuw-Vennep: ,,Als de Europese Commissie nu echt zó ontzettend tegen statiegeld is, waarom heeft Duitsland dan nog niet zo heel lang geleden een statiegeldsysteem ingevoerd dat nog veel verder gaat dan het Nederlandse? Als ik zie hoeveel rotzooi er nu al overal in Nederland op straat wordt gegooid, geloof ik het Recycling Netwerk onmiddellijk als ze zeggen dat het tot 2,5 procent meer afval zal leiden.''

Valérie Verschuijl, Driebergen: ,,Zolang (nog) niet alle gemeenten het afval gescheiden ophalen, denk ik dat het verstandig is om het statiegeld te handhaven. Zo sparen we het milieu. Wat betreft de concurrentievervalsing, kan natuurlijk ook het statiegeldprincipe in de hele EU worden ingevoerd, in plaats van Nederland te vragen zich te conformeren aan het `wegwerpsysteem'.''

Leo van Lier, Eindhoven: ,,Laat Nederland niet worden tot een vuilnisbelt, zoals andere Europese landen zonder statiegeld. De gemiddelde consument kan de verantwoordelijkheid niet aan. Kijk maar eens naar het zwerfvuil in de directe omgeving van een McDonalds. Het wordt tijd dat de Nederlandse overheid beseft dat het beleid uit Brussel niet zaligmakend is.''

Ilse Vlasveld, Schiedam: ,,Nederland moet uiteraard weer in de pas lopen met Europa en de zaligmakende principes van de vrije markt: het milieu moet daar blijkbaar voor worden opgeofferd.''

Michelle Essink, Nijmegen: ,,De druk op het milieu zal hierdoor toenemen. Een goede oplossing wordt afgeschaft, omdat het `op termijn niet houdbaar is'. We hebben het toch al een behoorlijke termijn volgehouden met dit systeem. Misschien moet de rest van Europa ook eens aan een wat milieuvriendelijker gebruik van petflessen.''

Oscar Lopes Cardozo, Kortenhoef: ,,Het statiegeld moet blijven, alleen het hergebruik moet verdwijnen. Door voor ieder retour bezorgde fles een klein bedrag te geven aan de bezorger, worden de flessen separaat ingezameld, zodat het plastic hergebruikt kan worden. De firma die de recycling uitvoert, kan nu flessen van alle fabrikanten door elkaar innemen zonder dat verdere scheiding en schoonmaak noodzakelijk zijn. Zo omzeil je de bezwaren van Brussel en houd je toch de flessen uit het milieu.''

Ardriana Verpalen, Amsterdam: ,,In Duitsland bestaan alle afvalbakken op straat uit vier gedeelten. Wat een kleine moeite om het afval dan even te scheiden. Bovendien mag iedereen bij de supermarkt verpakkingen achterlaten. Reken maar dat daar veel minder omslachtig verpakt wordt dan hier. Leg de verantwoordelijkheid bij de vervuiler. Dus maak en hou fabrikanten verantwoordelijk voor het milieuvriendelijk verpakken van hun producten.''