VMBO-examens zijn helemaal niet goed gemaakt

Jaarlijks laat het ministerie van Onderwijs weten welk examen `goed gemaakt' is. Dit jaar betrof het de VMBO-examens, waarover deze krant op 17 juni berichtte. Een landelijke commissie stelt de examenopgaven vast en levert een correctiemodel. De docenten kijken het gemaakte werk na; steekproefsgewijs gaat informatie over aantallen (en soms aard) van de gemaakte fouten terug naar de landelijke examencommissie. Die stelt aan de hand daarvan de zogenaamde caesuur vast: de grens tussen voldoende en onvoldoende. Daarbij wordt de doorslag gegeven door het percentage onvoldoendes, en dus gezakten/geslaagden. Beweren dat het VMBO-examen dit jaar goed gemaakt was omdat er maar 10 procent gezakten waren, is dus boerenbedrog.

    • Drs. D.A. den Bakker