Selectie aan de poort

De analyse van Leo Prick lijkt mij volkomen juist (W&O, 12 juni). Ik verschil echter met hem wat betreft de gevoelens want ik ben juist blij met de door hem beschreven ontwikkeling. Als sommige scholen aan VWO-leerlingen programma's gaan aanbieden die toegang geven tot bepaalde hoogaangeschreven studierichtingen kan ik als ouder eindelijk een echte keuze maken en mijn kind sturen naar een school met een behoorlijk niveau van abstractie, aandacht voor cultuur en eruditie en waardering voor een intellectuele of academische instelling. Voor een school die zich daar op richt is de remmende basisvorming een handicap. Zo'n school zal nieuwigheden waar top-universiteiten niet van onder de indruk zijn willen schrappen. Er is een grote kans dat scholen door publieke en universitaire pressie gedaan krijgen dat politici het opgeven om onderwijs voor oneigenlijke en utopistische doeleinden te misbruiken. Universiteiten, die immers wel over kennis en kunde beschikken kunnen dan indirect het VWO-programma gaan bepalen. Als de universiteiten nu gaan differentiëren kunnen ze bereiken dat het bemoeizuchtige OC&W wat betreft het VWO irrelevant wordt. Een vrolijk makende gedachte.

    • Seger Weehuizen Per E-Mail