Scheiden en delen van pensioen

Krachtens de wet Verevening pensioenrechten bij scheiding heeft de gerechtigde partner recht op de helft van het uit te betalen ouderdomspensioen, indien geen afspraken zijn gemaakt. Het gaat dan om het pensioen opgebouwd tussen de datum van huwelijkssluiting en de officiële datum van echtscheiding of scheiding van tafel en bed. De eventuele aanspraak, na de scheiding, op een bijzonder weduwenpensioen of weduwnaarspensioen wordt niet in de verevening betrokken. Meer dan eens lijken mij uw reacties op dit punt niet juist.

(mr P. C.)

Mijn reacties zijn wel juist, omdat ik mij onder meer houd aan de regels die de pensioenfondsen stellen. Helaas kent bijna niemand die, omdat scheiden geen populair onderwerp is. Je denkt er pas over na wanneer je in scheiding ligt of soms helemaal niet, waardoor je jezelf benadeelt. Die gelijke verdeling van het ouderdomspensioen is slechts een van de alternatieven die mensen kennen. Het pensioenfonds PGGM (www.pggm.nl) bijvoorbeeld, een van de grootste in Nederland, noemt vier vormen van verdeling, elk met specifieke haken en ogen:

1. Standaardverdeling (de wet): u en uw ex-partner ontvangen ieder 50 procent.

2. Afwijkende verdeling: u en uw ex-partner kiezen in overleg voor een afwijkende verdeling.

3. Omzetten recht: u en uw ex-partner kiezen ervoor het recht op ouderdomspensioen én bijzonder partnerpensioen om te zetten. Uw partner krijgt een eigen recht op het moment dat hij/zij 65 jaar wordt.

4. Contante waardeverdeling: u en uw ex-partner kiezen ervoor de contante waarde van het ouderdomspensioen direct te verdelen.

Conclusie: je kunt alle kanten op, maar de partners moeten er wel samen uitkomen.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele