Salaris volgend kabinet omhoog

Het kabinet heeft besloten dat ministers van een nieuw kabinet dertig procent meer gaan verdienen. Een commissie onder voorzitterschap van oud-VVD-voorman Dijkstal had geadviseerd de salarissen te verhogen omdat de bewindslieden `achterliepen' bij de loonontwikkeling van bijvoorbeeld topambtenaren.

Het kabinet kiest ervoor niet nu al het eigen salaris te verhogen, zoals Dijkstal adviseerde, maar te wachten tot een nieuwe regering aantreedt. In de komende kabinetsperiode gaat een minister ongeveer 147.000 euro verdienen (nu is dat zo'n 112.000 euro). Staatssecretarissen gaan 10 procent minder verdienen dan hun ministers (ongeveer 132.000 euro) en de premier 10 procent meer (ongeveer 161.000 euro).

Volgens premier Balkenende wil dit kabinet een volgende ministersploeg niet belasten met het besluit om het eigen salaris te verhogen.,,Dat is een onmogelijke positie'', zei hij tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. Daarom zal het huidige kabinet de beslissing over de salarissen van een volgend kabinet nemen. Een extra verhoging van nog eens 20 procent, tevens door Dijkstal gesuggereerd om de achterstand met de `markt' in te lopen, laat het kabinet achterwege, aldus de premier.

Het kabinet heeft verder besloten dat het ministerssalaris in de toekomst het hoogste zal zijn in de publieke sector. Andere functionarissen bij de overheid zullen dan dus niet meer kunnen verdienen dan een minister.

Uit een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit 2002 bleek dat topfunctionarissen in de (semi-) publieke sector vaak fors meer verdienen dan een minister. Van de 4.589 onderzochte topfunctionarissen verdiende 13 procent (617 functionarissen) meer dan 120.000 euro per jaar. Dit aandeel liep uiteen van 61 procent bij de ziekenhuizen tot 1 procent bij de waterschappen.

Ook bij universiteiten ontving een meerderheid van de topfunctionarissen meer dan 120.000 euro (54 procent, ofwel 38 functionarissen).